среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie balaski z plastiku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne wypadki.

Konstrukcja balustrady z plastyku na plot i bramę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji a także zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania balaski Winylowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, jak zamierzane balustrady z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak proponowane balaski z plastiku na plot i bramkę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zapoczątkowania prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий